Wij telen op biologische wijze. Wat dat inhoudt, leggen wij graag hier, of bij ons op de tuin, uit. Eerst even het formele verhaal omtrent 'biologisch' en het EKO-keurmerk.

Biologisch en SKAL

Sinds 2016 zijn wij geregistreerd bij SKAL, de Nederlandse keuringsinstantie die controleert of we volgens de Europese regels m.b.t. biologische landbouw werken. Wij werkten al volgens die regels, maar je mag je producten pas 'biologisch' noemen als ze volgens die regelgeving geteeld zijn op grond die ook twee jaar biologisch in gebruik is, én als je bent geregistreerd bij SKAL, die dit alles dan regelmatig controleert. Vanaf mei 2017 mogen wij onze producten officieel 'biologisch' noemen. Wij hebben ervoor gekozen om dit keurmerk aan te vragen, en dus de formele weg te bewandelen, omdat we het jammer vinden dat wij wel (minimaal) volgens de regels voor biologische landbouw werken, maar het dan niet zo mogen noemen. De kosten voor het laten controleren door SKAL zijn relatief hoog, maar dat is sinds een paar jaar voor kleine tuinderijen zoals wij aanzienlijk verlaagd.

Ons SKAL-certificaat voor dit jaar kun je onderaan deze pagina downloaden.
Dat neemt niet weg dat wij het minstens zo veel waard vinden als je met eigen ogen komt bekijken hoe je groenten geteeld worden en zelf proeft dat het puur natuur is...! 

Natuurlijk evenwicht

Vaak denken mensen bij 'biologisch' aan wat er wordt weggelaten: geen kunstmest, geen gif. Dat is ook zo, maar biologisch groenten telen houdt meer in dan dat.
Voor ons houdt het in dat wij samen met de natuur telen. We maken zoveel mogelijk gebruik van wat er al is. En dat is een hoop. We werken met een grote diversiteit aan planten, bloemen en kruiden zodat er zoveel mogelijk een natuurlijk evenwicht ontstaat. Daar hoort ook wisselteelt bij: elk seizoen staan de verschillende groente-families op een andere plek. Daarmee worden ziektes en plagen zoveel mogelijk voorkomen. Een divers ecosysteem biedt ook ruimte aan allerlei beestjes die graag insecten lusten. Insecten die bepaalde groenten wel erg lekker vinden, hoeven we zo niet met gif te bestrijden, wat bodem, plant en lucht natuurlijk ten goede komt.
Samenwerken met de natuur betekent ook de tijd nemen. We jagen de planten niet op met kunstmest maar geven ze de tijd om tot volle wasdom te komen en hun vruchten volledig te laten afrijpen. Dat proef je zeker terug!

Bodem

Alles begint bij een gezonde, vitale bodem. Daarom bewerken wij de grond zo min mogelijk met zware machines voor een goede structuur. Ook zaaien we op leeggekomen bedden 'groenbemesters' in: planten die de bodem 'revitaliseren' en later in de grond worden gewerkt waar zij hun opgeslagen voedingsstoffen weer teruggeven aan de bodem.

Zaad

Verder maken wij uitsluitend gebruik van biologisch zaad-, plant- en pootgoed,  groencompost en -voor de opkweek- biologische potgrond.
We streven ernaar een groot deel van het plantgoed zelf op te kweken, onze eigen compost te maken en in de toekomst ook deels ons eigen zaadgoed te winnen. Net zoals we onze groenten het liefst zo lokaal mogelijk afzetten, houden we de toevoer van grondstoffen liefst ook zo direct mogelijk. Alles wat we zelf kunnen doen, doen we dan ook zelf.

We telen zowel met moderne  'hybride' rassen  als oude 'zaadvaste' rassen. Het voordeel van hybride rassen is dat zij een hoge mate van oogstzekerheid en meestal  veel groeikracht hebben en vruchten geven die allemaal min of meer gelijk in grootte en vorm zijn. Het nadeel  is echter dat het bijna niet mogelijk is om deze rassen zelf identiek te vermeerderen en dat ze een 'gemiddelde' smaak hebben (bedoeld voor een groot publiek). Oude zaadvaste  rassen  geven  meer variatie, zowel wat vorm, kleur, smaak en soortenrijkdom betreft. Door deze diversiteit in de genen kunnen ze zich, vergeleken met de hybrides, beter aanpassen aan wisselende omstandigheden, zoals kou of juist warmte. Ook zijn deze rassen wel zelf identiek te vermeerderen waardoor de soortenrijkdom en daarmee  ook een stuk cultuurgoed in stand kan worden gehouden. 


Skal Certificaat 2022 2024
PDF – 78,9 KB 82 downloads