Community Supported Agriculture

Community Supported Agriculture, in Nederlands ook wel 'pergola-landbouw' genoemd, staat voor landbouw voor en door de gemeenschap. In Japan, waar deze beweging in de jaren zestig ontstaan is, heet dit systeem 'teikei', wat in dit verband vertaald wordt als 'voedsel met het gezicht van de boer'. Net als in Japan, ontstonden ook elders in de wereld (Chili, Europa en later ook de Verenigde Staten) CSA-systemen uit groeiende zorgen over de herkomst en kwaliteit van het voedsel. CSA is, ook vandaag de dag, een antwoord op deze zorgen. Het is een manier om als consument weer zelf invloed te hebben op je eigen voedsel en daar ook medeverantwoordelijk voor te zijn. 

Er zijn allerlei verschijningsvormen van CSA-projecten en -bedrijven, waar de zelfoogsttuin er één van is, maar een aantal elementen komen altijd in meer of mindere mate terug:

Een directe en wederkerige relatie tussen boer en consument

Consument en boer kennen elkaar. Consumenten kopen rechtstreeks van de boer en weten dus waar hun voedsel vandaan komt. Consument en boer delen samen in zowel de kosten als de baten. Meevallers (een goede oogst) maar ook tegenvallers (mislukte oogst) worden gedeeld. Consumenten dragen dus medeverantwoordelijkheid én hebben inspraak in het bedrijf, bijvoorbeeld in de teeltplanning. Ook vinden er vaak gezamenlijke activiteiten plaats. Consumenten en boer vormen samen een 'gemeenschap'.

Een  eerlijke en transparante economie

Er zijn geen verborgen kosten. Als consument weet je waar je geld naartoe gaat. De boer geeft inzage in de financiële situatie van het bedrijf. Consumenten betalen vooruit. Daarmee is de boer verzekerd van afzet (tegen eerlijke prijzen) en kan hij zijn teeltplanning daarop afstemmen.

Zorg voor de natuur/milieu

De bedrijfsvoering is biologisch of biologisch-dynamisch. Er wordt minder voedsel weggegooid doordat de boer weet hoeveel afzet hij heeft. Consumenten zijn zuiniger op voedsel waarvan ze weten wie het geproduceerd heeft en hoeveel werk en zorg daarin zit. Het voedsel komt uit de buurt. Daardoor worden er weinig 'voedselkilometers' gemaakt. Milieubelastende bewaarmethoden en verpakkingen zijn overbodig. Als deelnemer van een CSA-bedrijf help je de biodiversiteit en het lokale landschap in stand te houden.

Wederzijds vertrouwen is de basis van een CSA-bedrijf.